" /> Ofek Groups - ההיסטוריה של העתיד - העתיד של ההיסטוריה
ההיסטוריה של העתיד - העתיד של ההיסטוריה

תהליכים מודעים ולא מודעים בין עבר, הווה ועתיד - נובמבר 2007

פעמים רבות, רבות מדי, אחרי השקעה גדולה ומאמצים נרחבים, מוצאים חברי ארגונים ותנועות כי שינויים לקראתם פעלו במרץ ושנראו ברי השג, נמוגים ללא הסבר.
האם משחק העבר עמנו במחבואים? האם הלא מודע מתעתע בנו? האם אנו בוחרים לשנות מה שלא ניתן לשנות? מה שלא ראוי לשנות? האם אנו נותנים הזדמנות ראויה לשינוי להתרחש? אולי איננו מבינים כלל שינוי מהו ומה ניתן לשנות?
לכאורה - שינויים גדולים סביבנו, ובכל זאת - מה השתנה בחיי החברה אותה אנו מהווים?
יום העיון ייתן הזדמנות לאנשי בריאות הנפש וחינוך, ליועצים, פעילים חברתיים, לאנשי תעשיה וארגון, לאנשי מערכות ומשאבי אנוש, ובאופן כללי - לכל מי שמתמודד עם החלום לשנות ועם הקושי להשתנות - הזדמנות ללמוד באפן פעיל על הנושאים האלה, בהרצאות ובדיונים פעילים. (מתוך עלון יום העיון).

דברי פתיחה סילויה זילברמן

ההרצאות:

זיכרונות מהעתיד, חזיונות מהעבר: שמרנות וחדשנות במובלעת של קהילת יחסי קבוצות דר' דורית שיקיירסקי

מחשבות על עבר שאיננו עובר פרופ' עדי אופיר

"הרוצה בעתיד - יתכונן לעבר" אמיר גוטפרוינד

 
צור קשר מהיר
שם
טלפון
מייל