" /> Ofek Groups - תקנון
תקנון
 

חוק החברות

חברת מוגבלת במניות

תקנון ההתאגדות של

   אפק - ארגון פרט קבוצה - האגודה הישראלית ללימוד תהליכים קבוצתיים ואירגוניים בע"מ

"חברה לתועלת הציבור"

                                                         (2009)
 


                                              לפתיחת התקנון

 
צור קשר מהיר
שם
טלפון
מייל